Suomi
Lägg i varukorg0 antal
till priset
0,00 SEK
0,00 SEK(moms 0%)
Fun Raise
Privatkund
(inkl. moms)
Företagskund
(moms 0%)
Till kassan00,00 SEK

Försäljningsvillkor

FUN RAISE WEBSHOPS AVTALSVILLKOR

1. ALLMÄNNA VILLKOR

Fun Raise Webshop är Bizfin Consulting Ab:s (företagsnummer: 2358865-2, Finland) webshop, där försäljningen sköts av Bizfin Consulting Ab, Kyrkslätt (senare Fun Raise).

Följande avtalsvillkor tillämpas i affärsrelationen mellan Fun Raise och dess kunder.

Fun Raise förbehåller sig rätten att ändra dessa avtalsvillkor genom ett ensidigt beslut utan att särskilt meddela om detta. Vid beställningar tillämpas de vid beställningstillfället i kraft varande avtalsvillkoren.

2. KUNDEN

Fun Raise säljer produkter och tjänster till myndiga personer (kunden) och med förmyndares tillstånd även till under 18-åringar samt till föreningar och samfund.

I konsumentköp följs i kraft varande finländsk konsumentskyddslagstiftning. I föreningsaffärer följs Finlands handelslag. Vid beställning måste kunden uppge sina fullständiga och korrekta kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer och e-mailadress.

Kundens uppgifter sparas i Fun Raises kundregister, där de sparade uppgifterna används för att upprätthålla och sköta kundförhållandet i enlighet med lagen om personuppgifter (523/99). Fun Raise ber om kundens tillstånd att skicka meddelanden till kunden. I detta avseende används kundregistret till marknadsföring. Fun Raise lämnar inte ut personuppgifter till andra parter.

3. PRISER

Priserna i Fun Raises Webshop innehåller mervärdesskatt. Mervärdesskattens andel finns specificerad.

Transport- och förpackningsavgifter är separat specificerade och de finns till påseende vid behandlingen av kundvagnen. I fall av en situation där det finns ett klart fel i Fun Raises prislista, förbehåller vi oss rätten att korrigera priset så att det motsvarar den verkliga prisnivån om det kan antas att kunden är medveten om produktens verkliga prisnivå.

4. BETALNINGSSÄTT

Konsumenter kan betala sina uppköp på följande sätt:

- Med bank- eller kreditkort i webshopen

- Som förskottsbetalning in på företagets konto

- Kontant vid avhämtningsställena

5. LEVERANSSÄTT

Produkternas tillgänglighet är beroende av Fun Raises lagersituation samt importörernas och tillverkarnas lagersituation. De uppskattade leveranstiderna är leverantörernas uppskattningar. Fun Raise ansvarar inte för förändringar i de av leverantörerna uppskattade leveranstiderna. Fun Raise strävar till att hantera beställningarna inom 24 timmar från att de emottagits och att bekräfta beställningens leveranstid samt tillgänglighet.

Leveranserna skickas i huvudsak som engångsförsändelser, när alla produkter är klara för leverans. Om en enskild produkts leveranstid är oskäligt lång, förbehåller sig Fun Raise rätten att leverera uppköpen som delleveranser. Vid eftersändningar uppbärs postkostnaderna som normalt. Vid leveranser till Sverige används PostNord. Frakttiden är cirka 2-4 vardagar.

Fraktkostnaderna hittas och finns specificerade vid behandlingen av kundvagnen. Om kunden inte avhämtar sin betalda produkt inom (06) sex månader från det att produkten anlänt till avhämtningsstället, förbehåller sig Fun Raise rätten att ta produkten i egen besittning och återanvända den. I detta fall följs lagen om näringsidkares rätt att sälja föremål som inte avhämtats (Finlex 15.7.1988/688).

6. RETURNERINGSRÄTT

Produkter köpta från Fun Raises webshop har i enlighet med konsumentskyddslagen 14 dagars returneringsrätt.

De returnerade produkterna måste:

- vara hela

- vara förpackade i sina originalförpackningar

- ha prislapparna fästa på rätt plats

- vara oanvända

- vara oförändrade

I samband med returneringen måste kvitto eller verifikat över den förverkligade affären bifogas.

Begränsningar i returneringsrätten i enlighet med konsumentskyddslagen 6. kapitlet 16§:

- produkter som speciellt har tillverkats, beställts eller omarbetats för kunden

- produkter som begränsas av hygienskäl

- produkter som säljs till rabatterat pris, vilka säljs som sådana

Kundreturer och serviceförsändelser skall alltid skickas som avgiftsfria kundreturpaket på posten. Returpaketet bör innehålla ett kontonummer, till vilket köpesumman kan återbetalas. Returpaketet bör sändas i form av postpaket. Om kunden använder sig av andra leveranssätt, måste han betala returneringsavgifterna själv. De returnerade produkterna måste förpackas omsorgsfullt, så de inte skadas i samband med returen. I fall att produkterna skadats under returen till följd av att kunden förpackat produkterna felaktigt eller bristfälligt, förbehåller sig Fun Raise rätten att uppbära de kostnader som uppstått på grund av detta. Om kundreturen gjorts utan orsak eller mot avtalet, uppbär Fun Raise expeditions- och postkostnader av kunden. Avgiftsfri kundretur gäller bara inom Finland. I andra fall måste kunden själv betala alla returneringsavgifter. Reklamationer som anknyter till returer lämnas skriftligen till adressen: Fun Raise, Hirsalavägen 11, 02420 Jorvas.

7. GARANTI OCH FELANSVAR

De sålda produkterna har garanti som bestämts och meddelats av tillverkaren. Fun Raise förbehåller sig rätten att reda ut reklamerade fel på produkterna. I vissa fall förutsätter detta att produkten skickas tillbaka till importören och utredningen kan då ta flera dagar i anspråk.

8. REKLAMATION

Force Majeure: Fun Raise ansvarar inte för skada som uppstått på grund av oöverstigliga hinder, naturkatastrofer, lagförändringar, förändringar i det politiska läget, krig eller andra på förhand oförutsägbara omständigheter, vilka Fun Raise inte kan inverka på. Fun Raise meddelar kunden omgående, om en dylik situation skulle uppstå.

Kunden skall göra reklamationen skriftligen per e-mail på adressen info@funraise.fi eller per brev på adressen Fun Raise, Hirsalavägen 11, 02420 Jorvas FINLAND. Vid reklamation är kunden skyldig att uppvisa kvitto över sina uppköp i samband med returneringen.

Butikens populäraste varumärken

 

 


  
 
Produktgrupper